Professionella | Jordnära | Lättillgängliga

Multify Affärsutveckling

Vill du få hjälp med ditt utträde ur Praktikertjänst?

Kontakta oss för en offert

Utträdesassistans Praktikertjänst

Det är många tandläkare som vill starta egna bolag och därför har MULTIFY en egen
resurs som assisterar och hjälper till i övergången.
Vi har bred erfarenhet av just utträde ur Praktikertjänst och har hittills hjälpt mer än 40 stycken av Dina kollegor ur Praktikertjänst och in i egna bolag. För närvarande hjälper vi flera av Dina kollegor som vill köpa sina kostnadsställen av Praktikertjänst och fortsätta driva sina kliniker i egna bolag.

Steg 1 - Nulägesanalys
Vi analyserar Ditt kostnadsställes förutsättningar. 

Vi gör om möjligt en värdering och en spekulation om Din slutlön, samt skissar på möjlig finansiering vid Ditt utköp.

Steg 2 - Insamlandet av ytterligare data
Du tar kontakt med Din affärscoach eller addera-konsult hos Praktikertjänst och ber om en värdering av Ditt kostnadsställe.

Steg 3 - Det ser bra ut, nu kör vi!
Utifrån Praktikertjänsts slutliga värdering, utkast till köpeavtal och Ditt kostnadsställes ekonomiska ställning skriver vi nu Din affärsplan.

I planen beskrivs i detalj hur hela Ditt utköp av Ditt kostnadsställe kommer att gå till.
Du kommer att behöva denna plan för att kunna ordna Din finansiering hos banken eller annan extern eller intern finansiär (egna medel eller inom släkt/vänner).

Affärsplanen ger svar på alla frågor en tilltänkt finansiär kan komma att ställa.
Affärsplanen omfattar hela utköpsprocessen inklusive Praktikertjänsts slutlönförfarande, eventuella extra pensionsavsättningar (FÅP), Balans-, & Resultatbudget samt Likviditetsbudget och även tidpunkt för övertagande och tillträde.

Steg 4 - Uppsägning
• Nu har vi allt på plats.
• Tillträdesdatum har fastställts.
• Marknadsvärderingen från Praktikertjänst slutgiltig.
• Köpeavtalet är klart och godkänt.
• Erhållit alla eventuella övriga avtal m.m.
• Ordnat finansiering.
• Bildat bolag.
• Uppsägning inskickad.
• Helhetslösning för redovisning genom avtal med MULTIFY klart.

Steg 5 - Övergången
Vi assisterar med allt vi kan och får. För det vi inte kan eller får hjälpa till med, instruerar vi er för jämn och fin övergång till verksamheten i eget bolag.

Vi arbetar tillsammans med checklistorna för övergången.
Både vi på MULTIFY och avslutsgruppen på Praktikertjänst har bra listor för detta.

För att göra övergången så trygg som möjligt brukar vi träffa Din personal för att presentera MULTIFY och hur vi kommer att assistera Dig i att kunna erbjuda personalen exakt samma trygghet som de upplevt tidigare, fast i Ditt eget bolag framöver.

Vi har en genomgång med Dig i ledningen för rutiner för bokföring, rapportering osv.

MULTIFY tar fram alla avtal som behövs i samband med tillträdet av Din verksamhet i Ditt eget bolag: reverslåneavtal, nya anställningsavtal, eventuella företagsinteckningar m.m.

För priset för det kompletta paketet utträdesassistans Praktikertjänst såsom beskrivits ovan hänvisas till intresseanmälan nedan.

Gör en intresseanmälan

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig
Till kontaktformuläret
om multify cilla jasper about us

Våga vara fri!

Har du tankar på egen verksamhet? 
Tycker du att det verkar otäckt med allt som det innebär?

Friheten att verkligen bestämma själv, att direkt kunna påverka den ekonomiska utvecklingen för kliniken, att maximera ekonomiskt utfall för en själv, det är det som driver många (Praktikertjänst-) anställda till att säga upp sig, starta bolag, och driva kliniken vidare i det egna bolaget. 
Det kan kännas otäckt och skrämmande att lämna en relativ trygg anställning, starta eget bolag, och driva sin klinik i det egna bolaget. För att underlätta för er som vill lämna Praktikertjänst har Multify en tjänst som heter utträdesassistans Praktikertjänst, där vi bistår er genom hela processen och gör utträdet så tryggt som möjligt för er och era anställda.

Efter processen så tar vi självklart hand om det som inte du vill hålla på med, som all administration och annat som inte tillhör själva kliniska verksamheten. Du fokuserar på patienterna och vi tar hand om allt omkring!

Jasper Sundh, Expert Utträde Praktikertjänst

Vi krånglar inte till det; det är Du som bestämmer över Din verksamhet

Kontakta oss nu!
Vi tar hand om Ditt företag. Och vi är bra på det!

Om Multify

Vi hjälper Er att göra verklighet av Er dröm om egen verksamhet i eget bolag utan bekymmer.
Vi assisterar Er från starten med att skriva Er affärsplan, med att ta fram Era budgetar, med att sköta all administration kring övergången av verksamhet mellan bolag eller övergången mellan en anställning och ett bolag.
Sedan sköter vi allt annat än den kliniska verksamheten, så ni kan fokusera på era patienter i lugn och ro och erbjuda dem den bästa tandvården.
Copyright © 2024 Multify. Created by Digitalpartner
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram