Professionella | Jordnära | Lättillgängliga

Multify Affärsutveckling

Vi hjälper dig med en helhetslösning när du vill stå på egna ben!

Kontakta oss för en offert
Helhetslösning
Redovisning & Rapporter
Bokslut, Årsredovisningar & Deklarationer
Inbetalningar & Utbetalningar
Löner & Personalfrågor
Utträdesassistans Praktikertjänst

Helhetslösning för privata tandläkare

Är du anställd som tandläkare på Praktikertjänst eller hos annan arbetsgivare och skulle du vilja starta eget men samtidigt vill du inte ta hand om all tillkommande administration omkring?

Eller är du som privat tandläkare redan egen företagare och skulle du vilja ha samma eller till och med bättre servicenivå som hos dessa arbetsgivare, fast i ditt eget bolag?

Då har du kommit rätt!

MULTIFY erbjuder en helhetslösning för all administration till privata tandläkare med verksamhet i eget bolag.

Vad betyder det?

Det betyder att all post till ditt bolag ställs om till oss, vi tar hand om det dagligen så inget blir liggandes.

Vi digitaliserar all post, skickar det till dig elektroniskt för attestering och/eller kommentarer, för att sedan agera efter ditt uppdrag: betala eller bestrida.

Sedan bokför vi alla handlingar och sammanställer rapporter månadsvis samt bokslut årligen.

Vi tar hand om dina anställdas löner, vi använder en lättförståelig applikation på webben för tidsregistrering och godkännande/attestering av dig, skickar ut lönespecifikationer och betalar sedan ut rätt löner i rätt tid för att fortsättningsvis säkerställa motivationen hos dina medarbetare i verksamheten.

Vi tar också hand om alla skattedeklarationer för dig, din personal och ditt bolag, samt all övrig bolagsrapportering till berörda myndigheter.

Vår kunniga personal stöttar dig och hjälper dig löpande i verksamheten.

Vår helhetslösning förenklar vardagen för dig, dina anställda och din verksamhet.

Trygghet för dig som egen företagare.

Kontakta oss idag

Redovisning & Rapporter

Redovisning

Alla underlag ställs om till oss, de skickas per automatik till oss, vi digitaliserar och skickar till dig för attest eller kommentarer, vi agerar efter ditt uppdrag; betalar eller bestrider.

Vi stämmer av, administrerar och registrerar allt material löpande i rätt ordning.

Vi är pro-aktiva och reagerar direkt när vi upptäcker avvikelser eller avvikande underlag, tar kontakt med dig och konsulterar, samt agerar efter dina önskemål.

Rapporter

Varje månad får du verksamhetens rapport med månadens resultat.

Vi erbjuder ett aktivt ägarstöd genom att hjälpa dig med den ekonomiska analysen. Vi hjälper dig tolka resultatet och förstå innebörden samt kommer med råd baserat på just ditt resultat och just din verksamhet.

Mot årets slut granskar vi även läget gällande dina och verksamhetens skatter och skatteplanerar tillsammans, givetvis följer vi Sveriges lagstiftning men arbetar pro-aktivt för att minimalisera skattebördan för dig och ditt företag.

Vår erfarenhet, kunskap och insyn i tandvårdsbranschen ger oss goda förutsättningar att kunna hjälpa dig, och din verksamhet, framåt.

Bokslut, Årsredovisningar & Deklarationer

När verksamhetens räkenskapsår är slut sammanställer vi bokföringen för ditt bolag och din verksamhet i ett bokslut och upprättar sedan årsredovisningen för ditt bolag.

Bokslut och resultat tas raskt fram, vi är erfarna och kan branschen och har redan planerat

för ditt bokslut i förväg.

Resultatet granskas av revisorn och efter godkänd granskning tar vi fram skattedeklarationen för bolaget och skickar in.

Inbetalningar & Utbetalningar

Inbetalningar (Kundreskontra)

 • Vi stämmer av alla inbetalningar mot utestående fordringar.

Utbetalningar (Leverantörsreskontra)

 • Alla företagets fakturor skickas direkt till oss, vi skannar in, skickar till dig för attest eller kommentar, och efter attest betalar vi fakturorna på förfallodagen.

Fördelar:

  • Inga obetalda fakturor och påminnelser
  • Direkt bestridande av felaktiga fakturor
  • Endast av dig attesterade fakturor kan betalas
  • Inga misstag
  • Helhetsgrepp på företagets ekonomi

Löner & Personalfrågor

Vi tar hand om dina anställdas löner, vi använder en lättförståelig applikation på webben för tidsregistrering och godkännande/attestering av dig, skickar ut lönespecifikationer och betalar sedan ut rätt löner i rätt tid för att fortsättningsvis säkerställa motivationen hos dina medarbetare i verksamheten.

Följande ingår:

 • Rätt lön i rätt tid; avgörande för personalens motivation!
 • Effektiva rutiner
 • Digitaliserad lönebearbetning
 • Lönespecifikationer
 • Semesterhantering
 • Avräkning, utbetalning och skattedeklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Pensioner
 • Kollektiv avtal
 • Gällande lagstiftning

Utträdesassistans Praktikertjänst

Har du tankar på egen verksamhet?

Tycker du att det verkar otäckt med allt som det innebär?

Friheten att verkligen bestämma själv, att direkt kunna påverka den ekonomiska utvecklingen för kliniken, att maximera ekonomiskt utfall för en själv, det är det som driver många (Praktikertjänst-) anställda till att säga upp sig, starta bolag, och driva kliniken vidare i det egna bolaget.

Det kan kännas otäckt och skrämmande att lämna en relativ trygg anställning, starta eget bolag, och driva sin klinik i det egna bolaget. För att underlätta för er som vill lämna Praktikertjänst har Multify en tjänst som heter utträdesassistans Praktikertjänst, där vi bistår er genom hela processen och gör utträdet så tryggt som möjligt för er och era anställda.

Efter processen så tar vi självklart hand om det som inte du vill hålla på med, som all administration och annat som inte tillhör själva kliniska verksamheten. Du fokuserar på patienterna och vi tar hand om allt omkring!

Det är många tandläkare som vill starta egna bolag och därför har MULTIFY en egen resurs som assisterar och hjälper till i övergången.

Vi har bred erfarenhet av just utträde ur Praktikertjänst och har hittills hjälpt mer än 50 av Dina kollegor ur Praktikertjänst och in i egna bolag. För närvarande hjälper vi flera av Dina kollegor som vill köpa sina kostnadsställen av Praktikertjänst och fortsätta driva sina kliniker i egna bolag.

Vår affärsidé är att vara den privata tandläkarens förlängda administrativa arm som sköter (nästan) allt annat än själva tandläkeriet!

Vi gör det möjligt för privata tandläkare att helt fokusera på patienter och den dagliga verksamheten.

Vi vill vara den mest eftertraktade redovisningsbyrån till den privata tandvården i Sverige.

Vi assisterar dig, alltid, hela vägen!

Cilla Sundh, VD/Ägare

Vi krånglar inte till det; det är Du som bestämmer över Din verksamhet

Kontakta oss nu!
Vi tar hand om Ditt företag. Och vi är bra på det!

Om Multify

Vi hjälper Er att göra verklighet av Er dröm om egen verksamhet i eget bolag utan bekymmer.
Vi assisterar Er från starten med att skriva Er affärsplan, med att ta fram Era budgetar, med att sköta all administration kring övergången av verksamhet mellan bolag eller övergången mellan en anställning och ett bolag.
Sedan sköter vi allt annat än den kliniska verksamheten, så ni kan fokusera på era patienter i lugn och ro och erbjuda dem den bästa tandvården.
Copyright © 2024 Multify. Created by Digitalpartner
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram